Stowarzyszenie Podróżników "HORYZONT" w Sopocie
Start O Nas Historia
Historia

I okres "JACEK" (2001-2004) :

Zebranie założycielskie odbyło się w dniu 28 lutego 2002 roku, gdzie został wybrany Komitet Założycielski Stowarzyszenia Stowarzyszenie Podróżników "HORYZONT" w składzie: Jacek Okła, Janusz Grabowski (obecnie mieszkający w Irlandii), Marzena Sztobryn.

Prace Komitetu Założycielskiego skupiały się głównie wokół następujących spraw (protokoły spotkań są do wglądu):

1. Realizowanie zadań i celów wynikających ze Statutu.
Zadanie to było koordynowane przez Jacka. Relację z wykonania zawarto w kalendarium imprez Horyzontu, sporządzonym przez Małgosię Zysnarską (Żyrafę). Myślimy, że zrealizowanych imprez było znacznie więcej, ale czas jest nieubłagany i zatarł je już w naszej pamięci.
Należy w tym miejscu podkreślić samoistne (przy "cichym" dopingu Jacka) powstanie olbrzymiej grupy Sympatyków naszego Stowarzyszenia, którzy dzielnie wspomagają nas nie tylko w "konsumpcji" imprez ale i w czynnej ich realizacji.
2. Wybór siedziby Stowarzyszenia.
Na zebraniu Założycielskim, zostało ustalone, że siedzibą naszego Stowarzyszenia będzie Muzeum Gdańskiego Sportu i Turystyki.
Znaczące różnice, wynikające z czasu pracy Muzeum a naszymi możliwościami czasowymi (szczególnie po zmianie pracy przez Janusza Grabowskiego) uniemożliwiły nam współpracę.
Dalsze poszukiwania miejsca naszej siedziby skończyły się sukcesem.  Ania i Wojtek Leszczyńscy  "przygarnęli" nas do "Kawiarenki pod Żaglami", uzyskując przy tym zgodę prezesa firmy COMBIDATA POLAND, pana K. Koszewskiego.
3. Rejestracja Stowarzyszenia.
Podczas prac nad rejestracją Stowarzyszenia, rozpatrywano dwie zasadnicze sprawy: rodzaj stowarzyszenia oraz jego nazwa.
Zdecydowano zarejestrować Stowarzyszenie jako zwykłe stowarzyszenie kultury fizycznej w Urzędzie Miasta Sopotu. Taka decyzja pociąga za sobą z jednej strony brak pełnej osobowości prawnej i niemożność otrzymywania dofinansowań, z drugiej strony nie jesteśmy zmuszeni do prowadzenia działalności finansowej (księgowość, rachunek bankowy "pożerający" składki i dofinansowania, itp.).
W nazwie Stowarzyszenia wzbudzał najwięcej kontrowersji i dyskusji,  nie tylko w Komitecie Założycielskim ale i wśród wielu Członków, człon "i Sportowców". Została nawet podjęta przez Komitet Założycielski decyzja o zmianie nazwy. Jednak w trakcie rejestracji okazało się, że deklaracje jakie wypełniliśmy nie zezwalają na taką zmianę (może to uczynić jedynie Walne Zebranie Członków). W tej sytuacji zdecydowaliśmy zarejestrować Stowarzyszenie o nazwie zgodnej z naszymi deklaracjami, a samą nazwę poddać pod głosowanie Walnego Zebrania Członków.
4. Rejestracja Stowarzyszenia.
04 marca 2004 roku - Stowarzyszenie Podróżników i Sportowców "HORYZONT" zostało zarejestrowane w ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej - Zwykłych Prezydenta Miasta Sopotu (sygnatura sprawy ESKFZ 2/04 pod nr 2/04 dnia 04.03.2004r. nie prowadzącym działalności gospodarczej. Jedynym przychodem Stowarzyszenia są składki członkowskie.

Dnia 27 marca odszedł od nas JACEK.

II okres "ELA" (2004 - 20??):

I Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbyło się dnia 29 maja 2004 roku. W odezwie na komunikaty jak i z poczucia odpowiedzialności za los Stowarzyszenia, powstał Komitet Organizacyjny I Walnego Zebrania Członków HORYZONTU. Najwięcej wysiłku w organizację (przy wsparciu moralnym pozostałych członków i sympatyków Stowarzyszenia) włożyli: Ela Turowiecka, Czesiek Lakarewicz, Ela Okła, Małgosia Zysnarska, Kasia Klott, Krzysiek Nowak, Ania i Wojtek Leszczyńscy, Wojtek Chomka, Jurek Luranc, ewa Brzezicka, Andrzej Marciniak, Krzysiek Tarasewicz, Krysia Zawodniak i Tomek Roczniak. Porządek obrad został dołączony do komunikatu.
Na I Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia wybraliśmy nowego prezesa, została nim ELA OKŁA.
W skład Zarządu weszli: Marzena Sztobryn, Krzysztof Tarasewicz, Wojciech Chomka, Krzysztof Nowak, Wojciech Leszczyński, Ewa Brzezicka, Katarzyna Klott.
Do Komisji Rewizyjnej weszli: Małgorzata Zysnarska, Elżbieta Turowiecka, Czesław Lakarewicz.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "HORYZONT" w wyniku głosowania podjęło niżej wymienione uchwały:

1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: "Stowarzyszenie Podróżników HORYZONT".
2. Stowarzyszenie nosi imię Jacka Okły.
3. Zarząd Stowarzyszenia będzie pracował w składzie 7-osobowym, a Komisja Rewizyjna w składzie %-osobowym.
4. Stowarzyszenie będzie funkcjonować w ciągu najbliższej kadencji jako zwykłe, chyba że Walne Zebranie zadecyduje inaczej. Podjęte zostaną też działania mające na celu rejestrację Stowarzyszenia jako organizację pożytku publicznego.
5. Składka w roku 2004 i w latach następnych wynosić będzie 20 zł i płatna będzie w danym roku kalendarzowym.
6. Zatwierdzić Statut z następującą zmianą: Likwidacja następuje na podstawie zarządzenia właściwej władzy lub uchwały 2/3 członków przez co najmniej 2/3 głosujących, przy czym w uchwale musi znaleźć się rozstrzygnięcie o majątku Stowarzyszenia.

Zebrani zatwierdzili redakcyjne zmiany, mające na celu uporządkowanie paragrafów Statutu.

Dnia 01 marca 2005 roku nastąpiło rozwiązanie Stowarzyszenia (protokół) oraz podjęto decyzję o powołaniu Stowarzyszenia Podróżników "HORYZONT" im. Jacka Okły jako klubu PTTK przy Oddziale Studenckim (wniosek o powołanie klubu PTTK). Dnia 21 sierpnia 2005 roku zarejestrowano "Stowarzyszenie Podróżników HORYZONT" - przy OS PTTK; zwany w skrócie "Horyzont".

Spośród wielu (znajdziecie ich imiona i nazwiska w kalendarium, wspomnieniach, relacjach) nie można nie wymienić:

* Krysi Michalskiej "Siostry" - kierowniczki naszych najbardziej NASZYCH imprez, czyli Rajdów Studenckich RETRO,
* Wojtka Leszczyńskiego - za niezakłócenie przyjazną i ciepłą atmosferę kawiarenki - naszego "gniazda",
* Kasi Klott - za stworzenie nowej listy mailowej do komunikacji, po tym jak pierwsza "padła", całkowicie pozbawiając nas głównego środka kontaktów,
* Wojtka Chomki - za niezmordowane włóczenie nas po krajach ościennych i Gdańsku,
* Krzysia Nowaka - za nadzwyczajne dokonania na niwie koncertowej,
* Marysi Giedz - za niezmordowaną aktywność w krzewieniu przyjaźni polsko-islamskiej, ze szczególnym wskazaniem na Kurdów,
* Naszych gitarzystów i artystów - bez których nie byłoby klimatu naszych spotkań,
* i "last but not least" GRUPY TT, która ze swoimi duchowymi przywódcami, Celinką i Jarkiem, potrafi dokonać cudów integracji wszystkich form turystyki ze wszystkimi, którzy mają ochotę by trochę wyrwać się ze zwariowanego kręgu obowiązków, samochodów i tempa czasu.

Fotomigawki

p1070596.jpg

Działamy...

Reklama
Reklama